PRACOWNIA  PROJEKTOWA AMAKO zajmuje się sprzedażą gotowych projektów budynków jednorodzinnych i projektowaniem indywidualnym. Przygotowujemy wszystkie dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę.

I ETAP

A -Wizyta u architekta po uprzednim umówieniu się na dogodny termin  (33/ 815 96 87)   w celu  wstępnej  analizy poprawności  wybranego projektu.

Potrzebne dokumenty do porady architektonicznej:

  1. Decyzja o warunkach zabudowy (uprawomocniona) lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania  przestrzennego gminy.
  2. Ewentualnie mapa zasadnicza lub inne dokumenty będące w posiadaniu  Inwestora.

B  -Przygotowanie dokumentów potrzebnych do wniosku o pozwolenie na budowę:

  1. Mapa do celów projektowych  -zamawiana prywatnie u geodety (do 2m-cy). Na  mapie powinny być umieszczone jednostki i linie z wyrysu z planu . Zakres mapy powinien obejmować miejsca przyłącza mediów. Najlepiej również  zapisana w pliku TIF,PDF, DXF lub jpg  z wymiarami działki.
  2. Mapa ewidencyjna lub mapa klasyfikacyjna - Wydział Geodezji.
  3. Wypis z rejestrów gruntów   -  Wydział Geodezji.
  4. Kopia aktu notarialnego    (dot. własności działki).


II ETAP – ZADANIA ARCHITEKTA           

  1. Zaprojektowanie planu zagospodarowania teren
  2. Uzyskanie warunków dostawy mediów i potrzebnych uzgodnień
  3. Skompletowanie potrzebnych dokumentów i projektów
  4. Adaptacja projektu (dostosowanie projektu do działki i życzeń klienta).

III. ETAP -ZŁOŻENIE WNIOSKU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ
                DO URZĘDU MIEJSKIEGO LUB STAROSTWA