Oryginalny projekt skada się z czterech egzemplarzy.

Projekt w całości czarno-biały jest nielegalną kopią, w przypadku gdy spotkasz się z nielegalną kopią projektu naszego biura, zgłośto jak najszybciej. Dla uczciwych inwestorów czeka pieniężna nagroda.  (Projekt czarno-biały: z czarnymi pieczęciami, nadrukami i podpisami to nielegalna kopia!)

Każda realizacja budynku (również szeregowego czy bliźniaka) wymaga zakupu oryginalnego projektu w 4 egzemplarzach.

 Projekt składa się z części:

  • architektonicznej (rzuty, przekroje, elewacje, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykaz elementów więźby dachowej),
  • konstrukcyjnej (rzuty, zestawienia np. stali, obliczenia statyczno-wytrzymałoćciowe),
  •  instalacyjnej (rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, odgromowej -oraz opis zastosowanych rozwiązań).