Przed kupnem projektu najkorzystniej dla Państwa jest umówić się telefonicznie (33 815 96 87) na BEZPŁATNĄ konsultację, aby mieć pewność, e dany projekt jest dostosowany do działki spełnia wszystkie oczekiwania. Dlatego też dobrze jest mieć mapy i dokumenty, które mogą wpłynąć na wybór.


Podstawowe kryteria wyboru projektu:

  • zgodność projektu z wypisem z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy (do załatwienia w Gminie lub Urzędzie Miejskim)
  •  prawidłowe oświetlenie pomieszczeń
  •  dostosowanie do spadku terenu i szerokości działki
  •  prawidłowa wielkość kotłowni w wypadku ogrzewania paliwem stałym
  • dostosowanie kosztów budowy do możliwości Inwestora