PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTY GOTOWE I INDYWIDUALNE
+ 48 33 815 96 87
arch. Małgorzata Płonka
ul. Konopnickiej 28/5
e-mail: amakop@interia.pl